'filmarkiv'

Digilistan

Digilistan

På Sveriges Televisions hemsida finns 2 000 timmar tv. På Youtube finns miljarder av filmklipp. På Statens ljud- och bildarkiv, Karlavägen 98, Stockholm, finns 1,3 miljoner digitala mediefiler. Forskningschefen Pelle Snickars undrar vad det är för vits med arkiven om ingen använder dem.