'Marie Forså'

Sängvägen

Sängvägen

Porrfilmen är inte främst känd för sitt stora skådespeleri. Kanske är det för att vi vanemässigt förknippar skådespeleri med trovärdig recitation av välskriven dialog. Men sexuella filmuppträdare har andra företräden.